Follow

Przypominamy, że narzucanie ludziom tożsamości płciowej jest jedną z najbardziej szkodliwych form państwowej przemocy. Płeć przypisana przy urodzeniu jest formalnoprawnym aktem władzy. Transfobia jest wspieraniem struktury państwa i patriarchatu.

Sign in to participate in the conversation
kolektiva.social

A collective effort to offer federated social media to anarchist collectives and individuals in the fediverse. Registrations are open. Kolektiva.social is made by anarchists and anti-colonialists, for the social movements and for liberation!