Follow

"Skuteczność i znaczenie decentralizacji przybliżyły wielu Białorusinom anarchizm — nie jako chaos i nieporządek na ulicach, ale jako zorganizowany ruch z celami politycznymi, który stał się pełnoprawną alternatywą dla państwowej centralizacji."

161crew.bzzz.net/kiedy-powstan

Sign in to participate in the conversation
kolektiva.social

A collective effort to offer federated social media to anarchist collectives and individuals in the fediverse. Registrations are open. Kolektiva.social is made by anarchists and anti-colonialists, for the social movements and for liberation!