Follow

RT @SPW_PL@twitter.com

Mija 36 lat od wykonania poniższej fotografii, na której widać Polkę, Danutę Danielsson, która uderza torebką szwedzkiego neonazistę.
Danuta, która przeżyła II wojnę światową, wiedziała czym kończy się . W posiada swój pomnik.

🐦🔗: twitter.com/SPW_PL/status/1381

Sign in to participate in the conversation
kolektiva.social

A collective effort to offer federated social media to anarchist collectives and individuals in the fediverse. Registrations are open. Kolektiva.social is made by anarchists and anti-colonialists, for the social movements and for liberation!