Follow

Dziennikarka w jednej z największych telewizji w kraju i osoba, która wypromowała faszystów z Konfabulacji, krytykuje aktywistkę, że ta poświęca karierę zawodową na pomoc osobom w trudnej sytuacji.

Obrzydliwy popis klasizmu i hipokryzji.

RT @AGozdyra@twitter.com

@hmzagulska@twitter.com Do roboty.

🐦🔗: twitter.com/AGozdyra/status/13

Sign in to participate in the conversation
kolektiva.social

A collective effort to offer federated social media to anarchist collectives and individuals in the fediverse. Registrations are open. Kolektiva.social is made by anarchists and anti-colonialists, for the social movements and for liberation!