Follow

10 lutego 1971 łódzkie włókniarki rozpoczęły strajk, w szczytowym momencie uczestniczyło w nim ok 55 tyś osób, w większości kobiet. robotnice zmusiły rząd do cofnięcia podwyżek cen i modernizacji łodzi, dla poprawy warunków pracy oraz życia. wydarzenia te są rzadko wspominane, prawdopodobnie dlatego, że pomimo gorącej atmosfery przebieg był pokojowy, oraz nie wyłoniły się osoby przewodzące, które później zrobiły karierę polityczną, a także marginalizacja kobiet w życiu gospodarce i polityce

@upadekpolski Należałoby to podesłać Working Class History :] (mają tu konto)

Sign in to participate in the conversation
kolektiva.social

A collective effort to offer federated social media to anarchist collectives and individuals in the fediverse. Registrations are open. Kolektiva.social is made by anarchists and anti-colonialists, for the social movements and for liberation!