Mural Równości powrócił! Trzy dni pracy i tadam! Tylko ciii, nie mówcie naziolkom ;)

Halina boosted

Wieczór szachowy vol. XX
Zapraszamy na letnie rozgrywki - po raz kolejny uczymy od podstaw tych, którzy nie rozróżniają jeszcze figur.
Umiesz juz grać? Jeszcze lepiej! Skonfrontujmy wzajemnie swoje umiejętności.

Zapraszamy. Nie trzeba mieć żadnego biletu ani znajomości :). Masz chęć? Po prostu wpadaj! :) Zapraszamy w poniedziałek, 14 czerwca, od 18 do 20.

Halina boosted
Halina boosted
Halina boosted
Halina boosted

No więc fa wrocław doczekało się swojej własnej IMBY NA LEFTBOOKU. Czy to znaczy, że jesteśmy już prawdziwymi lewakami? XD

Show older
kolektiva.social

A collective effort to offer federated social media to anarchist collectives and individuals in the fediverse. Registrations are open. Kolektiva.social is made by anarchists and anti-colonialists, for the social movements and for liberation!