Follow

szmer.info/post/11316

Byliśmy świadkami, jak S.G. zapakowała do dwóch pojazdów terenowych 9-osobową rodzinę Kurdów z Iraku. Kobieta w zaawansowanej ciąży, dwóch nastolatków, dziadek oraz mężczyźni i kobiety. Wcześniej przy uzyskanej przez telefon pomocy tłumacza, Kurda od lat mieszkającego w Polsce, ci biedni ludzie wygłosili wymaganą prawem formułę z prośbą o ochronę międzynarodową w Polsce. Mamy to nagrane, mamy tez świadków. Strażnicy graniczni wszystko słyszeli i zrozumieli.

Sign in to participate in the conversation
kolektiva.social

A collective effort to offer federated social media to anarchist collectives and individuals in the fediverse. Registrations are open. Kolektiva.social is made by anarchists and anti-colonialists, for the social movements and for liberation!