Follow

Tekst o sytuacji w Białorusi.

Brak partii i wyraźnych liderów zrzeszających aktywistów utrudniał tłumienie protestów.

Przemoc państwa była skierowana przeciwko wszystkim - od zwykłych robotników po zwolenników reżimu.

Anarchiści zyskali reputację jednej z najbardziej zorganizowanych grup na protestach.

Iluzja legalności strajków i protestów przeniosła część walki z ulic i fabryk do sądów

Tylko naród białoruski może obalić Łukaszenkę, a nie sankcje z Zachodu.

161crew.bzzz.net/kiedy-powstan

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
kolektiva.social

A collective effort to offer federated social media to anarchist collectives and individuals in the fediverse. Registrations are open. Kolektiva.social is made by anarchists and anti-colonialists, for the social movements and for liberation!