Follow

Ciekawy artykuł.

Jak przyjrzymy się bliżej liście spółdzielni, to właściwie nie ma branży, w której jakaś spółdzielnia socjalna nie byłaby aktywna. Oczywiście prowadzenie takiej działalności nie jest proste i tak jak napisaliśmy powyżej, nie jest gwarantem finansowego sukcesu. Ale może być wspaniałym sposobem na normalne życie. Jest wiele Spółdzielni socjalnych, które są nam ideowo bliskie, działają już od pewnego czasu i cieszą się bardzo dobrą opinią.

161crew.bzzz.net/spoldzielnia-

· · Web · 0 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
kolektiva.social

A collective effort to offer federated social media to anarchist collectives and individuals in the fediverse. Registrations are open. Kolektiva.social is made by anarchists and anti-colonialists, for the social movements and for liberation!