Follow

Wcześniej faszyści Bąkiewicza dostali od rządu 3 miliony złotych. Teraz dostaną kolejne 4 miliony...

szmer.info/post/11068

· · Web · 1 · 1 · 1
@Antifajaworzno uważam, że tak skrajne organizacje jak Straż Narodowa, ONR, Marsz Narodowy i Antifa powinny być w Polsce zdelegalizowane.
Nie ma miejsca dla grup odwołujących się do przemocy i dzielących ludzi.
@Antifajaworzno czymkolwiek jest, atakowanie innych nie jest niczym usprawiedliwione i nie przynosi nic dobrego.
Sign in to participate in the conversation
kolektiva.social

A collective effort to offer federated social media to anarchist collectives and individuals in the fediverse. Registrations are open. Kolektiva.social is made by anarchists and anti-colonialists, for the social movements and for liberation!