Follow

Sąd Najwyższy uznał, że można mówić, że ONR i MW odwołują się do faszyzmu. Dziwne byłoby gdyby uznał co innego, ale w tym brunatnym kraju niczego nie można być pewnym...

strajk.eu/sad-najwyzszy-mozna-

· · Web · 0 · 3 · 1
Sign in to participate in the conversation
kolektiva.social

A collective effort to offer federated social media to anarchist collectives and individuals in the fediverse. Registrations are open. Kolektiva.social is made by anarchists and anti-colonialists, for the social movements and for liberation!