Forza Nouva - włoska partia neofaszystowska, której co roku delegacja pojawia się na Marszu Niepodległości w Warszawie może zostać zdelegalizowana...

euractiv.pl/section/bezpieczen

Tysiące osób wzięło wczoraj udział w demonstracji wsparcia dla uchodźców i migrantów, przeciwko torturom na polskiej granicy!

oko.press/dwie-i-pol-godziny-d

Zero zdziwienia - Ci którzy przyznali dotacje faszyście Bąkiewiczowi stali z nim ramię w ramię na pikiecie

szmer.info/post/11267

Show older
kolektiva.social

A collective effort to offer federated social media to anarchist collectives and individuals in the fediverse. Registrations are open. Kolektiva.social is made by anarchists and anti-colonialists, for the social movements and for liberation!