O sytuacji w Grecji, gdzie szefem MSW został gość który na uczelni szukał lewaków z toprem w ręku...

szmer.info/post/3032

Mniejsze bezrobocie i lepsze zdrowie psychiczne. Wyniki eksperymentu z dochodem podstawowym w Kalifornii

szmer.info/post/3029

Show older
kolektiva.social

A collective effort to offer federated social media to anarchist collectives and individuals in the fediverse. Registrations are open. Kolektiva.social is made by anarchists and anti-colonialists, for the social movements and for liberation!